نمایش «پیانیستولوژی» در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش «پیانیستولوژی» در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش «پیانیستولوژی» به کارگردانی محمد نیازی تا 7 اسفند ماه در تماشاخانه ایرانشهر در حال اجرا است.
نمایشگاه آثار آینه‌کاری بابک سلیمانی در گالری آرت هاب آریانا

نمایشگاه آثار آینه‌کاری بابک سلیمانی در گالری آرت هاب آریانا

این نمایشگاه تا 3 اسفند ماه در گالری آرت هاب آریانا دایر است.
نمایش «آه بر انکار ماه» در فرهنگسرای ارسباران

نمایش «آه بر انکار ماه» در فرهنگسرای ارسباران

نمایش «آه بر انکار ماه» به کارگردانی سید علی موسویان تا اول اسفند ماه حال اجرا است.